พิมพ์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ภาคเรียนที่ 1/2563 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2563 - 30 กันยายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ