พิมพ์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบริหารจัดการโดยการใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)  กิจกรรมจัดซื้อสื่อดนตรีเพื่อพัฒนาสมาธิและปัญญาจำนวน 3 รายการ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ