พิมพ์

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียนและอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ปีการศึกษา 2563  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ