Page on Facebook  

   

 

       
   

น.ส.จริยา  กาพล

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
           

น.ส.ญาณวีร์  ทศดร

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.รัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 

น.ส.รัติกาล  บุญชัยศิริ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

       

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุวิจักขณ์  บรรยง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

       

น.ส.นงลักษณ์  จงเทพ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางวรุณี  แอช

ครู

 

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครู

 

       

น.ส.กนิษฐา  จอดนอก

ครู

 

น.ส.จันญวรรย์  เดิมสันเทียะ

ครู

 

น.ส.ชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

   

น.ส.กันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.สุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.ประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

     

น.ส.รชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 

น.ส.ธนิดา  ศรีวงษ์

ครูช่วยสอน

 
 

 นายธนวัชร  เสนาเมือง

ครูช่วยสอน

   

 

   

น.ส.ปฏิญญา  นิลชา

ครูช่วยสอน

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

       

 

 

       

 

   

ผู้บริหาร  

   

Login Form For Admin  

   

 

   

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

3702376
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1675
682
4134
3693635
7660
22155
3702376

IP ของคุณ: 18.232.31.206
Thu, 09 Feb 2023 09:45:10 +0000