นางวนิดา  วรุณศรี

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
           

น.ส.ญาณวีร์  ทศดร

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.รัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 

น.ส.จริยา  กาพล

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

       

น.ส.รัติกาล  บุญชัยศิริ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นายสุวิจักขณ์  บรรยง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

       

นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

น.ส.นงลักษณ์  จงเทพ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางวรุณี  แอช

ครู

 

       

นางจันทร์เพ็ญ  ผ่องแผ้ว

ครู

 

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครู

 

น.ส.กนิษฐา  จอดนอก

ครู

   

น.ส.ชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.กันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.สุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

   

น.ส.ประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.รชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 
 

น.ส.ธนิดา  รามัญวงษ์

ครูช่วยสอน

 

 

 

 

 

 

 

น.ส.สมฤดี  ลุนสำโรง

ครูช่วยสอน

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

       

 

 

       

 

   

ผู้บริหาร  

   

Fan Page on Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

3047451
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
101
927
2859
3036390
15455
42044
3047451

IP ของคุณ: 18.206.177.17
Thu, 15 Apr 2021 02:18:06 +0000
   

ราคาน้ำมัน