นางวนิดา  วรุณศรี

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
           

น.ส.ญาณวีร์  ทศดร

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.รัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 

น.ส.จริยา  กาพล

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

       

น.ส.รัติกาล  บุญชัยศิริ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นายสุวิจักขณ์  บรรยง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

       

นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

น.ส.นงลักษณ์  จงเทพ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางวรุณี  แอช

ครู

 

       

นางจันทร์เพ็ญ  ผ่องแผ้ว

ครู

 

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครู

 

น.ส.ชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

   

น.ส.กันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.สุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.ประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

   

น.ส.รชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 

น.ส.สุฎาพร  รามัญวงศ์

ครูช่วยสอน

 

น.ส.ยุวธิดา  กุลวงษ์

ครูช่วยสอน

 

 

 

 

 น.ส.ชลากร  เสนามาตย์

ครูช่วยสอน 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

       

 

 

       

 

   

ผู้บริหาร  

   

Fan Page on Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2800449
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
18
2709
6898
2775744
39939
27327
2800449

IP ของคุณ: 18.207.106.142
Wed, 23 Sep 2020 00:24:28 +0000
   

ราคาน้ำมัน