การรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562
ระดับอนุบาล (อายุครบ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2562)

  รับสมัคร                            วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2562

  ประกาศผล                        วันที่ 9 มีนาคม 2562

  มอบตัว                               วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 –16.30 น.

 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  รับสมัคร                            วันที่ 6 – 10 มีนาคม 2562

 ประกาศผล                         วันที่ 17 มีนาคม 2562

  มอบตัว                              วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น.

 

เอกสารประกอบการสมัคร

รูปถ่ายสวมชุดนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 4 รูป

สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ

 

เกณฑ์ อายุ เด็กที่รับสมัคร

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง          วันที่ 17 พ.ค. 2558 – 16 พ.ค. 2559

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง          วันที่ 17 พ.ค. 2557 – 16 พ.ค. 2558

นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง          วันที่ 17 พ.ค. 2556 – 16 พ.ค. 2557

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง    วันที่ 17 พ.ค. 2555 – 16 พ.ค. 2556

รับสมัครที่ห้องธุรการ ไม่เว้นวันหยุดราชการ

   

ผู้บริหาร  

   

Fan Page on Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2332159
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
4
1240
5131
2312853
35936
18250
2332159

IP ของคุณ: 34.238.189.171
Fri, 23 Aug 2019 00:03:11 +0000
   

ราคาน้ำมัน